Testing met Uma

Voor testing van onze kandidaten werken wij samen met onze partner Talpa Coaching.
Insights Discovery brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart. Het houdt je een spiegel voor en leert je om anderen beter te begrijpen.

Het systeem is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung en gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen.

Insights Discovery® combineert eenvoud met diepgang. Aan de hand van kleurprofielen krijg je inzicht in je gedragsstijlen en die van de ander. Je ontdekt hoe je denkt en reageert, wat je motiveert of afremt, met welke gedragsstijlen je goed overweg kan en hoe je best kan reageren op mensen met tegenovergestelde gedragsstijlen.

Zo werkt het

Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de kleuren geeft jouw unieke persoonlijkheid weer. De kleuren refereren aan gedragsvoorkeuren die bepalen hoe je reageert, denkt en handelt. Noem het: je meest natuurlijke zelf.

De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst. Zo ontstaat een persoonlijk profiel dat helemaal over jou gaat en laat zien waar jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen.

Dit kan je bereiken

Het succes van elke organisatie valt of staat bij de prestaties van haar mensen. Met Insights Discovery investeer je in je mensen en geef je ze de middelen om hun communicatieve vaardigheden en relaties te verbeteren.

Dit heeft enorme impact op het functioneren van je organisatie: teams werken effectiever samen, mensen geven beter leiding, reageren flexibeler op verandering en voelen zich sterker verbonden met de cultuur en waarden van je organisatie.

Ook de interactie met klanten verbetert.